Compliance

Eerlijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid

Compliance betekent voor ons meer dan alleen maar het naleven van regels en wetten. TOI TOI & DIXI staat voor betrouwbare merken met hoge kwaliteitsnormen. Verantwoordelijk handelen en waarden als eerlijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn voor ons vanzelfsprekend en vormen de basis voor het vertrouwen dat onze klanten en zakenpartners elke dag in ons stellen. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook rechtmatig handelen. Wij hechten groot belang aan de integriteit van onze zakelijke transacties. Wij accepteren geen zaken die in strijd met de regels tot stand komen.

 

Gedragscode

Onze nalevingsprincipes voor de hele onderneming worden uiteengezet in onze Gedragscode. Als u bezorgd bent dat bepaalde gedragingen of kwesties bij TOI TOI & DIXI in strijd zijn met de Gedragscode, andere beleidslijnen of zelfs de wet, dan moeten deze "nalevingsproblemen" tijdig worden aangepakt. Dit geeft ons de kans om mogelijke problemen naar behoren aan te pakken en ernstige schade voor het bedrijf en zijn werknemers te voorkomen.

 

Download: Nederlands
Download: Frans

Download: English

 

Laat het ons weten! Systeem voor klokkenluiders

Daartoe bieden wij onze medewerkers, maar ook onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners het "Laat het ons weten! klokkenluidersysteem" om de aandacht te vestigen op mogelijke inbreuken op de naleving. Dit is een veilige, vertrouwelijke en - desgewenst - volledig anonieme manier om overal ter wereld en 24 uur per dag informatie te verstrekken. Het "Laat het ons weten! klokkenluidersysteem" moet op verantwoorde wijze worden gebruikt. Informatie mag alleen worden doorgegeven als de klokkenluider naar beste weten en overtuiging overtuigd is van de juistheid ervan. Valse beschuldigingen of misleidende informatie horen hier niet thuis.

Laat het ons weten Online gebruik

Online indienen

 

Compliance - hotline

Tel.: +49 2102 9538001