Privacy beleid & Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonlijke en zakelijke gegevens die via de website van TOI TOI & DIXI verkregen worden, zullen door TOI TOI & DIXI conform de geldende voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens behandeld worden. 

TOI TOI & DIXI bewaart en verwerkt de persoonlijke gegevens die ze van de gebruiker via de website verkregen heeft, enkel voor de afhandeling van het gebruiksdoeleinde, evenals voor statistische doeleinden. 
De persoonsgegevens van de gebruiker worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verkocht, verhuurd of op eender andere wijze overgemaakt. Logingegevens en profielinformatie voor het gebruik van deze website worden enkel anoniem opgeslagen. Ze worden enkel gebruikt om de bezoekerservaring te verbeteren en het aanbod te optimaliseren. Het is niet mogelijk om conclusies te trekken uit de bezoeker als persoon noch uit zijn persoonlijk gedrag. De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of de door de gebruiker gewenste levering te verzekeren. Het betreft de gegevens waarvoor TOI TOI & DIXI de toestemming van de gebruiker heeft gekregen conform de wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Door gebruik te maken van het communicatieaanbod van de website van TOI TOI & DIXI erkent de gebruiker dat deze contactpagina vooral bedoeld is om het contact te vergemakkelijken met potentieel nieuwe klanten die interesse hebben in de diensten van TOI TOI & DIXI en stemt de gebruiker bijgevolg in met het hier omschreven gebruik van zijn gegevens. Bezwaar en daarmee ook de verwijdering van persoonsgegevens zijn op elk moment mogelijk, wanneer de gebruiker TOI TOI & DIXI hierom vraagt per e-mail op het adres info@dixi.be of per post naar het bovenstaande postadres.

Cookies

Cookies zijn  kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van  uw computer of uw mobiel apparaat (smartphone, tablet, ...) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en de website te informeren over uw eerdere activiteiten (bv. taalkeuze, ...). De server van de website kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die op uw computer of mobiel apparaat staan.

Principieel is er een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies.  Tijdelijke cookies blijven enkel voor een bepaalde tijd op de computer van de gebruiker , vb. zo lang de gebruiker op de website surft of zolang de browser geopend is.  Permanente cookies blijven opgeslagen op de harde schijf tot wanneer ze actief verwijderd worden door de gebruiker.

U kan het gebruik van de cookies beïnvloeden.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of helpscherm