Algemene Voorwaarden

Verklaring AVG n.v. TOI TOI DIXI s.a

Dixi onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen. Dixi heeft haar organisatie daarop ingericht.

Dixi verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is terzake dienend en beperkt tot het te bereiken doel; zoals het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Dixi is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. Dixi verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van Dixi zijn:

n.v. TOI TOI DIXI s.a

Hemelstraat 16
1651 Lot 

Tel: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60
E-Mail:  [email protected]  
Internet: www.dixi.be

BTW Nr.: BE0457 514 059
RPR Brussel

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toiletten

Algemene Voorwaarden

Containers

Bel ons 02 - 377 12 88 Offerte Uw Offerte Vestigingen Onze vestigingen