EERLIJKHEID, BETROUWBAARHEID EN GELOOFWAARDIGHEID

Compliance betekent voor ons meer dan alleen maar het naleven van regels en wetten.  TOI TOI & DIXI staan voor betrouwbare merken met hoge kwaliteitsnormen. Verantwoordelijk handelen en waarden als eerlijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn voor ons vanzelfsprekend en vormen de basis voor het vertrouwen dat onze klanten en zakenpartners elke dag in ons stellen. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook rechtmatig handelen. De integriteit van onze zakelijke transacties heeft voor ons een zeer hoge prioriteit. Wij accepteren geen zaken die in strijd met de regels tot stand komen.

Gedragscode

Onze nalevingsbeginselen voor de hele onderneming zijn uiteengezet in onze Gedragscode. Indien er bezorgdheid bestaat dat bepaalde gedragingen of kwesties bij TOI TOI & DIXI in strijd zijn met de regels van de Gedragscode, andere beleidslijnen of zelfs de wet, moeten deze "nalevingsproblemen" tijdig worden aangepakt. Dit geeft ons de kans om potentiële problemen op de juiste manier aan te pakken en ernstige schade aan het bedrijf en zijn werknemers te voorkomen.

DOWNLOAD DE BROCHURE

LET US KNOW! PRIKBORDSYSTEEM

Daartoe bieden wij onze medewerkers, maar ook onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners, de "Laat het ons weten! klokkenluidersysteem" om mogelijke overtredingen aan te geven. Op die manier kunnen wereldwijd en 24 uur per dag tips worden ingediend - veilig, vertrouwelijk en, indien gewenst, volledig anoniem. De "Laat het ons weten! klokkenluidersregeling" moet op verantwoorde wijze worden gebruikt. Alleen informatie waarvan de klokkenluider naar eer en geweten overtuigd is, mag worden doorgegeven. Valse beschuldigingen of misleidende informatie horen hier niet thuis.

LET US KNOW! ONLINE GEBRUIK

COMPLIANCE-HOTLINE

Tel.: +49 2102 9538001*

*Berichten kunnen in elke taal worden achtergelaten.

Bel ons 02 - 377 12 88 Offerte Uw Offerte Vestigingen Onze vestigingen