Wij ontlasten de natuur.
Door dagelijks duizenden liters afvalwater te verwijderen.

Wij ontlasten de natuur. Door dagelijks duizenden liters afvalwater te verwijderen.

Zonder mobiele toiletten zou de natuur het zwaar te verduren hebben. Onze diverse mobiele sanitaire systemen leveren een belangrijke actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Maar bij ons begint de ecologische verantwoordelijkheid al in een veel vroeger stadium door elke dag opnieuw milieuvriendelijk te produceren en te handelen. De grondstoffen van onze cabines worden milieuvriendelijk verwerkt en gerecycleerd. Al onze producten, zowel cabines als sanitaire containers, hebben we bewust zo licht mogelijk uitgevoerd dat het brandstofverbruik voor het transport tot een minimum beperkt kan worden. Maar we denken milieubewust consequent verder. De voertuigen van ons bedrijf zijn licht, emissie-reducerend en energiezuinig gebouwd en de gebruikte sanitaire concentraten zijn biologisch afbreekbaar. Bovendien gebruiken we consequent spaarkranen om zo zuinig mogelijk om te kunnen gaan met de natuurlijke bronnen.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat we het afvalwater adequaat en vakkundig verwijderen volgens de strikte bepalingen van de Belgische wet betreffende de afvalwaterverwerking.

En toch is dit voor ons nog niet genoeg. Uniek in deze sector zijn onze regelmatige kwaliteitscontroles, uitgevoerd door onze eigen kwaliteitsmanagers, die jaarlijks minstens 4.000 cabines alleen al in België controleren.