IMPRESSUM / AV

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden voor verhuurdiensten en dienstverlening

n.v. TOI TOI DIXI s.a.
Hemelstraat 16
1651 Lot 

Tel: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60
E-Mail:  [email protected]  
Internet: www.dixi.be

BTW Nr.: BE0457 514 059
RPR Brussel

ALGEMEEN DIRECTEUR

Philippe De Braekeleer

AUTEURSRECHTEN

Alle teksten, afbeeldingen en andere informatie, gegevens en programma’s die gepubliceerd zijn op deze website, zijn - tenzij anders aangegeven - het eigendom van TOI TOI & DIXI nv. Elke vorm van duplicatie, opslag, reproductie of verspreiding van de inhoud of van de broncode van deze website is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming.

DISCLAIMER

Het voorgestelde aanbod en de informatie op deze website zijn niet contractueel bindend. De hier aangeboden informatie en diensten kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Uit de publicatie kan niet geconcludeerd worden dat de gebruikte termen en omschrijvingen vrij zijn van industriële eigendomsrechten. De exploitant kan de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid, de kwaliteit en de juistheid van de gepubliceerde inhoud en de toegankelijke gegevens niet garanderen. Deze worden zonder enige garantie gratis ter beschikking gesteld. De exploitant wijst hiermee elke garantie af betreffende de geleverde informatie, producten en diensten, met inbegrip van alle garanties betreffende de geschiktheid voor een bepaald doel, de eigendomsrechten en het respecteren van de rechten van derden. Voor zover er geen opzettelijke of nalatige schending van contractuele verplichtingen of van het toepasselijke recht heeft plaatsgevonden, is de exploitant niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele schade of schade die eruit voortvloeit, met inbegrip van gederfde winst.

TOI TOI & DIXI wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af betreffende de inhoud van websites van derden, waarnaar hier wordt verwezen door middel van externe links. Het gaat hier immers om websites van derden waarover wij geen inhoudelijke controle hebben. Vóór het activeren van onze links, worden de gelinkte websites eerst zorgvuldig door ons beoordeeld. Toch kan niet uitgesloten worden dat er door de exploitant van de desbetreffende webpagina's inhoudelijke wijzigingen aangebracht werden, die de geldende wetgeving of de principes van TOI TOI & DIXI schenden. TOI TOI & DIXI distantieert zich van dergelijke inhoud en is ook niet verantwoordelijk voor de waarborg van de bescherming van gegevens van dergelijke websites.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om uw gebruiksgedrag op de website te kunnen analyseren. De informatie die de cookies genereren over uw gebruik op deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van een activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres vooraf door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in de andere landen die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar pas ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruiksgedrag op de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te maken en om aan de website-exploitant andere diensten te leveren die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website en het internet. 
De IP-adressen die via uw browser binnen het kader van Google Analytics worden overgedragen, worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren via een instelling in uw browsersoftware, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.
U kunt ook de informatie die door de cookies gegenereerd worden over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) ten behoeve van Google en de verwerking van uw gegevens door Google, verhinderen door de beschikbare Browser Plugin te downloaden en te installeren via volgende link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie hierover vindt u onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en onder http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en de bescherming van gegevens). Houd er rekening mee dat deze website voorzien is van de Google Analytics code „gat._anonymizeIp();“ om de IP-adressen anoniem te kunnen verzamelen (de zogenaamde IP-masking).

Bel ons 02 - 377 12 88 Offerte Uw Offerte Vestigingen Onze vestigingen